Werkwijze en kosten

Iedere mantelzorgsituatie is uniek

Tijdens het eerste gesprek, welke bij u thuis kan plaats vinden, wordt nagegaan welke regeltaken er zijn, welke regeltaken prioriteit hebben en welke een mantelzorgmakelaar kan overnemen. Het is uw keuze voor welke ondersteuning, met betrekking tot de genoemde regeltaken, een mantelzorgmakelaar wordt ingezet. U houdt altijd de regie. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Per mail of telefonisch houd ik u op de hoogte van de voortgang van de door mij te regelen taken.
De kosten voor de mantelzorgmakelaar worden in veel situaties vergoed door de zorgverzekeraar. Bij steeds meer verzekeraars is de mantelzorgmakelaar opgenomen in het aanvullende pakket. Vraag bij uw zorgverzekering altijd na of de diensten van een mantelzorgmakelaar worden vergoed.(vergoedingenlijst 2019 vindt u hier) Soms is vergoeding mogelijk vanuit de gemeente, werkgever of vanuit het vrij besteedbaar bedrag van het PGB voor de Wet Langdurige Zorg. Indien de dienst niet op bovenstaande wijze vergoed wordt geldt een uurtarief van €70,- excl. BTW. Bij een reisafstand van >25 km. geldt een reiskostenvergoeding van €0,19 per km. incl. BTW.

U kunt vrijblijvend contact opnemen. Ik help u graag verder.

Ik ben lid van de Beroepsvereniging van onafhankelijke Mantelzorgmakelaars/ cliëntondersteuners (BMZM) en sta ingeschreven bij het Registerplein. Deze vereniging behartigt de belangen en bewaakt de kwaliteit van de leden. Door bijscholingen en intervisie blijft mijn kennis actueel. Meer informatie kunt u vinden op www.bmzm.nl

Mantelzorgmakelaar/  Cliëntondersteuner
Susan Willems
Kampweg 1
5447 NK Rijkevoort
T.: 06-15490463

KvK nr.: 73117625
AGB-code: 48485749
info@susanwillems.nl